TBM Bygg AB

TBM Bygg i Göteborg är en gammal byggfirma i Göteborg som är väl känd i området. Vår samlade erfarenheten är vår största ägodel och utan alla våra snickare hade vi inte varit så framgånsrika som vi är. Det är vet vi och tar därför bra hand om vår personal och vårt kära företag. Vi har flertalet större samarbeten med fastighetsägare och nybyggnationer m.m som kan lämna bra rekommendation av oss.. Vi är det givna valet för ditt snickeri och kommer ta väl hand om vår chans att få snickra hos dig!