Utnyttja Ditt ROT-Avdrag! Utnyttja Ditt ROT-Avdrag!

ROT

ROT-avdraget kan utnyttjas för ombyggnader, reparationer, underhållsarbeten och tillbyggnationer. Det kan exempelvis innefatta el-, gräv-, målnings-, VVS- och murningsarbeten. De flesta arbeten som utförs av hantverkare kan ge ROT-avdrag. Däremot aldrig vid nybyggnation eller på småhus som är yngre än 5 år.

Kräver personnummer och fastighetsbeteckning

För att vi ska kunna dra av ROT-avdraget på fakturan behöver personnummer samt fastighetsbeteckning anmälas till oss. Bor ni i bostadsrätt behöver bostadsrättsföreningens namn anges samt bostadens lägenhetsnummer. Finns flera ägare på bostaden kan fakturan delas på dessa varpå även ROT-avdraget fördelas på dem.

Enbart för ägare & på föräldrars bostad

ROT-avdraget kan utnyttjas av den person, eller de personer, som står som ägare på bostaden. Det hjälper inte att din sambo, make eller maka är ägare. Om enbart en i förhållandet äger bostaden kan gåvobrev skrivas och sedan registreras i äktenskapsregistret för att ägandeskapet ska delas. Därefter kan bägge utnyttja RUT- och ROT-avdraget.

Utöver att utnyttja ROT-avdrag för arbeten på den egna bostaden kan det användas för arbeten på en förälders bostad. Detta förutsatt att man står på fakturan och i övrigt uppfyller kraven för ROT-avdrag. Du kan alltså beställa både ROT- och RUT-arbeten till dina föräldrar och sedan utnyttja det egna ROT-avdraget vid betalning av dessa fakturor.